Parte-hartzea

 

Gaindegiak (Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia), Euskaraldiko parte-hartze datuak hartu eta zenbakitara ekarri eta irakurri ditu. Hala, parte-hartzaile kopuru osoaz gain, ikusi ditzakegu datuak lurraldeka eta eskualdeka banatuta, adin tarteetan zatikatuta edo rolaren arabera nola banatu den. Hori guztia, gainera, grafiko eta mapetara ekarrita. 

Euskaraldia zenbakitan

<iframe src='https://atlasak.datuak.net/euskaraldia/atlas.html?indicator=i1' style='width:1400px;height:600px;border-width:0px'></iframe>

Informaziorako

Jarrai gaitzazue sareetan